A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Abu 'L Vafa
Svezak: 1
Stranica: 22
ABU’L VAFA, ili al-Buzadžani, * Buzadžan (Perzija) 940, umro Bagdad 998, arapski matematičar i astronom, jedan od najučenijih ljudi svoga doba. On je preveo i komentirao djela grčkih matematičara i napisao iscrpljiv komentar Diofantu. Mnoga su se njegova djela izgubila, a ostalo je samo 1. al-Kitab al-Kamil (Savršena knjiga) ili al-Mažisti (Almagest) t. j. udžbenik astronomije, 2. udžbenik aritmetike i 3. knjiga geometrijskih konstrukcija napisana arapski i perzijski. Unaprijedio ravnu i sfernu trigonometriju, kojoj je posvetio prva tri dijela svog Almagesta. Pripisivalo mu se i otkriće »varijacije« ili treće nejednadžbe u gibanju Mjeseca.
Potpis: S. Š.