A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Abu Hamed
Svezak: 1
Stranica: 22
ABU HAMED, grad na srednjem Nilu, gdje rijeka počinje praviti veliku okuku prema zapadu, u kojoj je 4. i 3. katarakt. Okuku skraćuje željeznica od Abu Hameda do Vadi Halfe na drugom kraju okuke (željeznica 351 km, tok Nila 957 km). Druga željeznica od Abu Hameda do Kareme obilazi 4. katarakt. Radi ovoga položaja važno saobraćajno i trgovačko mjesto.
Potpis: A. M. S.