A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: abu
Svezak: 1
Stranica: 22
ABU (arap. »otac«, sa članom iduće riječi Abu’l, u arap. narječjima sjev. Afrike Bu), riječ, koja se spaja s osobnim, apstraktnim i geografskim oznakama: 1. s imenom najstarijeg sina, na pr. Abu Bakr »otac Bakrov«, 2. s apstraktnom imenicom Abu’l Barakat »otac blagoslova«, 3. s geografskim imenom Bu Sidrah »mjesto, gdje raste biljka čičindra«.
Potpis: G. Š.