A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: absorbentia
Svezak: 1
Stranica: 22
ABSORBENTIA (od lat. absorbere »upijati«) su sve tvari, krute ili kapljevite, koje upijaju plinove ili otopine. U širem smislu znači i primanje lijekova, odnosno otrova u sok organizma (resorpcija), dakle u krvotok. Sva sredstva, a osobito kiseline, koje upijaju lužine, držali su u staro doba kao absorbentia i zvali ih antiacida ili neutralisantia. Ta su sredstva imala u ljekarstvu u to doba veliku važnost, jer su za mnoge bolesti držali, da im je uzrok »kisela oštrina«, pak su ih prema tome liječili pomoću »antiacida«.

Užarimo li tvrda tjelesa kao na pr. metale srebro, bakar, paladij i t. d., to sva ona upijaju kod taljenja plinove, tako na pr. paladij 93 puta veći obujam vodika, a kad se ohlade, ispuštaju te plinove (tako zvana okluzija).

Potpis: A. V.