A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Absalom
Svezak: 1
Stranica: 21
ABSALOM, treći sin Davidov, rođen u Hebronu od Maahe, kćeri Tolmajeve iz Gesura. Odlikovao se ljepotom, osobito bujnom kosom, ali je bio tašt, častohlepan i osvetljiv. Laskajući narodu stekao je pristalica i proglasio se kraljem u Hebronu. Podigao se protiv oca, zaposjeo Jeruzalem s kraljevskim dvorom i prisvojio sebi kraljev harem. David pobjegne pred buntovnicima preko Jordana, sakupi u Manahaimu vojsku i razbije u Efraimskoj šumi A-ovu vojsku. A. u bijegu zapne kosom o granu hrasta, te ga Joab, vojvoda Davidov, probode. A-ovo tijelo baciše u neku jamu i nabacaše na nj hrpu kamenja. Spomenik A-ova groba u dolini Cedrona kraj Jeruzalema nema veze s A-om, nego je kasnijeg podrijetla.

 

Potpis: J. O.