A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: abraxas
Svezak: 1
Stranica: 20
ABRAXAS, tajanstvena riječ; ne zna se, potječe li iz egipatskoga ili iz srednjeperzijskog (»pehlevi«) jezika; predstavlja sveukupnost sila, što se po nauci gnostika Basilida (oko 125 pos. Kr.) izlijevaju iz božanskoga bića i stvaraju postupni niz svjetova i vjekova (»eona«) od duhovnoga carstva naniže do tvarnoga svijeta. Grčka slova od »Abraxas« brojčano iznose mistični broj 365 (1+2+100+1+60+1+200), a to je broj svjetskih božanskih moći ili duhova, dakle znači božanski svemir. To se ime urezivalo na kamenima, koji su služili kao zaštitni amuleti i nosili se redovito kao privjesci.
Potpis: A. B-a. i M. S.