A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Abrantes
Svezak: 1
Stranica: 20
ABRANTES, 1. José de, sin portugalskog markiza Pedra, člana regentskoga vijeća nakon bijega Ivana VI. u Braziliju. Kad je 1807 prebjegao s ocem u Francusku, Napoleon ga nastojaše predobiti za svoju stvar pa ga zadrži i kao taoca, ali bez uspjeha. U to je vrijeme pisao rasprave o botanici i poljodjelstvu. Poslije povratka u domovinu 1814 priključio se zavjeri protiv markiza de Louléa, ljubimca Ivana VI. Pošto ga poslije markizova umorstva prognaše, živi neko vrijeme u Italiji, no smatrajući, da se i na njega odnosi amnestija od 1826, pokuša se iskrcati u Lisabonu, ali ga u tom spriječiše. Nastavi put u London, gdje umre 1827, čini se, otrovan.
2. Miguel Calmon Du Pin e Almeida, * Bahia 1796, † Rio de Janeiro 1865, brazilski političar, govornik u parlamentu, pisac djela o međunarodnom pravu i političkoj ekonomiji, diplomat i više puta ministar.