A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: abonnement
Svezak: 1
Stranica: 17
ABONNEMENT (franc. pretplata, predbrojka), pogodba, po kojoj jedna stranka unaprijed plaća određenu (redovito sniženu) svotu novca za protučinidbu, koja se sastoji u opetovanom dobavljanju neke stvari ili vršenju neke druge činidbe (na pr. pretplata na novine, ili kod brijača, u gostionici, kazalištu i t. d.).
Potpis: Lj. A.