A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Czermański, Zdzisław
Svezak: 4
Stranica: 175

CZERMAŃSKI, Zdzisław, * Krakov 1896, poljski slikar i karikaturist. Suradnik je humorističkog lista »Cyrulik Warszawski«, slikao je cikluse: Pariz, London, Sport u karikaturi, Liga naroda u karikaturi, Varšava u karikaturi. Najpoznatije su njegove karikature maršala Piłsudskoga (1931).J. B-ć.

Potpis: J. B-ć.