A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: elaiosom
Svezak: 5
Stranica: 671
Vidi na enciklopedija.hr:
elajosom

ELAIOSOM je naziv, pod kojim se ponajčešće razumieva sitna žljezdasta tvorevina na sjemenkama, manjim plodovima ili razplodnim pupovima pojedinih biljaka, koja sadržava hranjiva mastna ulja, a djeluje kao mamac za mrave. Mravi traže i prenose sjemenke snabdjevene e-ima, jer im uljevite tvari služe za hranu, a time ujedno pomažu razprostranjivanje dotičnih biljaka (→ plod, → sjeme). Naziv e. obuhvaća i sve druge biljne prilagodbe, koje su tako sastavljene ili oblikovane, da služe za primamljivanje mravi. Ima sjemenaka, koje čitave predstavljaju e., jer im je lupina natopljena hranjivim uljima, ili pak neki dielovi cvieta poprimaju zadaću e-a i t. d. E-e imaju uglavnom zeljaste biljke, do kojih mravi mogu doći; to su na pr. ljubice, šumarice, mlječike, šaševi, kukurieci i sl.B. V.