A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: elaeosaccharum
Svezak: 5
Stranica: 670

ELAEOSACCHARUM (od grč. ἔλαιον »ulje« i saccharum »slador«), uljeviti slador, po službenom je ljekopisu (farmakopeji) smjesa dobivena miešanjem (raztrljavanjem) sladora s kojim eteričnim uljem. Obično se na dva grama sladora uzima jedna kap ulja. Uljeviti sladori nose naziv po dotičnom eteričnom ulju, koje se uzelo, na pr. Elaeosaccharum Menthae jest smjesa sladora s eteričnim uljem od paprene metvice. Radi lake hlapljivosti i lakog mienjanja eteričnih ulja stajanjem na zraku izrađuju se uljeviti sladori uviek svježe. Ovi se pripravci propisuju u smjesama drugih liekova obično kao sredstva za poboljšanje okusa i mirisa, a rjeđe se njima želi postići izravno ljekovito djelovanje.F. B-r.