A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: ekvivalent topline, mehanički
Svezak: 5
Stranica: 669

EKVIVALENT TOPLINE, mehanički, jest radnja, koju treba izvršiti, kada se radnjom stvori jedinica topline (na pr. trenjem). Njegova brojevna vriednost zavisi o izboru jedinica (za radnju: kilogrammetar kgm, međunarodni džaul = vatsekunda J, kilovat-sat kWh i t. d., za toplinu: 15°-kalorija cal, kilokalorija kcal), te je = 426∙81 kgm/kcal, 4∙1842 J/cal, 0∙0011623 kWh/kcal i t. d.

Budući da se električka energija obično mjeri vatsekundama ili kilovatsatima, mogu se potonja dva broja shvatiti i kao električki ekvivalent topline, naime, kada se misli na stvaranje topline na račun električke energije (na pr. u žarulji).

Ako se umjesto međunarodnog J uzme ponešto manji, absolutni: Jabs, meh. ekv. topil. jest 4∙1855 Jabs/cal.

Odkriće ekvivalencije topline i radnje i s time u svezi zakona energije ide među najznatnija odkrića u znanosti (→ energija).

LIT.: DIN 1348, Berlin 1941.St. H.