A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Ehrenberg
Svezak: 5
Stranica: 618
Vidi na enciklopedija.hr:
Ehrenberg, Christian Gottfried

EHRENBERG, 1. Christian Gottfried, * Delitzsch 19. IV. 1795, † Berlin 27. VI. 1876, njemački prirodoslovac. Pridonio je mnogo poznavanju jednostaničnih organizama. Učio je medicinu, zatim šest godina putovao po Iztoku proučavajući i skupljajući infuzorije (naljevnjake), a to mu je omogućilo, da je mogao pratiti Humboldta na putovanju po Aziji. Nakon toga postao je profesor poviesti medicine u Berlinu. Njegova je zasluga, da je točnije ograničio pojam infuzorija, ali je uporno cieli život branio svoj nazor, da i ovi jednostaničnici imaju sve organe kao i višestanične životinje. Kada je Dujardin pobio njegov nazor i konačno oborio, napustio je sasvim znanstveni rad.

Glavno mu je djelo: Die Infusorien als vollkommene Organismen 1838.

LIT.: E. Nordenskiöld, Die Geschichte d. Biologie, Jena 1926.Z. L.

2. Richard, * Wolfenbüttel (Njemačka) 5. II. 1857, † Rostock 19. XII. 1921, njemački sveučilištni profesor gospodarskih znanosti. U mladosti radi u trgovačkoj struci, no od 1884 posvećuje se gospodarskoj nauci na različnim sveučilištima, najprije u Tübingenu, zatim u Münchenu i Göttingenu. Nakon svršenih nauka vrši od 1888 do 1897 službu tajnika trgovačke komore u Altoni. G. 1897 postane izvanredni profesor na sveučilištu u Göttingenu, a 1899 redoviti profesor na sveučilištu u Rostocku, gdje djeluje do smrti.

BIBL.: Književna djelatnost E-a kao gospodarskog povjestničara, ekonomista, socialnog i agrarnog političara vrlo je obilna i raznolika. Nakon prvog djela Die Fondsspekulation und die Gesetzgebung (Berlin 1883) napisao je poviestno-gospodarske prikaze trgovačkih gradova Hamburga i Antwerpena (1888 i 1889), Altone (1891/93, 1894). Druga su mu znatnija djela: Hamburg und England im Zeitalter der Königin Elisabeth (Jena 1896), Das Zeitalter der Fugger (u dva sv., Jena 1896/97), Der Handel, seine wirtschaftliche Bedeutung, seine nationale Pflichten und sein Verhältnis zum Staat (Jena 1897), Handelspolitik (Jena 1899), Grosse Vermögen, ihre Entstehung und ihre Bedeutung (sv. 1., Jena 1902, 19253; sv. 2., Jena 1905, 19252), Sozialreformer und Unternehmer (Jena 1904), Heimatpolitik (Rostock 1908), Gegen den Kathedersozialismus (Berlin 1909), Die Familie in ihrer Bedeutung für das Volksleben (Jena 1916). Njegovi se znanstveni radovi nalaze gotovo u svim njemačkim gospodarskim časopisima kao i u gospodarskim zbornicima: »Handels- und Machtpolitik«, Stuttgart 1900 (studija: Die Seefahrt im Leben der Völker); »Aus Hamburgs Vergangenheit«, Hamburg 1885 (studija: Hamburger Handel und Handelspolitik im 16. Jahrh.); »Hamburg vor 200 Jahren«, Hamburg 1892 (studija: Hamburgs Handel und Schiffahrt vor 200 Jahren). — Osim toga E. je bio osnivač i glavni suradnik časopisa: »Archiv f. exakte Wirtschaftsforschung« (»Thünen-Archiv«), Jena 1906 i dalje, zatim izdavač i osnivač zbornika »Landarbeit und Kleinbesitz«, Rostock 1907 i dalje, te zbirke znanstvenih studija »Landwirtschaftliche Abhandl. d. Instituts f. exakte Wirtschaftsforschung«, Berlin 1910 i dalje.M. I.