A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: egotist
Svezak: 5
Stranica: 614

EGOTIST je Goetheov izraz, kojim se označuje prosti sebičnjak za razliku od egoista, u smislu Spinozinu, kao razumno-dobra čovjeka, koji doduše hoće da čuva svoj vlastiti bitak (»suum esse«) i traži svoju korist, ali ne zahtieva za se, što drugim ljudima ne želi. Egotizam bi bio prema tome stav čovjeka, koji preko mjere prirodno opravdana nagona na samoodržanje svoje zahtjeve provodi bez obzira na druge. Danas se u tom smislu upotrebljava izraz egoizam.A. B-a.