A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Eggerer, Andrija
Svezak: 5
Stranica: 574
Vidi na enciklopedija.hr:
Eggerer, Andrija

EGGERER, Andrija, * Graz, † Olimlje 24. IV. 1672; pavlin. Boravio je iza svog zaređenja u Moravskoj došavši već tada na glas vrstna propovjednika. Kasnije proživi znatan dio svoga vieka u Hrvatskoj, u samostanima Remetama i Lepoglavi, gdje je bio nastavnik filozofije, a konačno je bio prior u Olimlju. Važan prilog poviesti pavlinskoga reda s obzirom i na Hrvatsku bilo je njegovo omašno djelo: Fragmen Panis Corvi Proto-Eremitici seu Reliquiae Annalium Eremi-Coenobiticorum Ordinis Fratrum Sancti Pauli (Beč 1663). G. 1673 tiskana je u Grazu posmrtna zbirka E-ovih latinskih propoviedi: Anathema Marianum, koju su 1770 nanovo izdali u Zagrebu nastavnici lepoglavskog samostana O. Eustahije Jambrešić i O. Venancije Glavina. Prije toga (1672) izađe u Grazu njegova knjiga Pharmacopaea Coelestis seu Maria Remetensis s podatcima o postanju i napredku remetskog samostana kao i s opisima čudotvornih liečenja po učinjenim zavjetima urešena kulturnohistorijski zanimljivim slikama.

LIT.: N. Benger, Annalium Ord. fratrum Eremitarum S. Pauli II, Požun 1743.M. B-r.