A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Egger
Svezak: 5
Stranica: 573 - 574
Vidi na enciklopedija.hr:
Egger, Rudolf

EGGER, 1. Emile, * Pariz 18. VII. 1813, † Royat 31. VIII. 1885, francuzki klasični filolog i helenist. Izprva je bio profesor na gimnazijama u Parizu, a od 1855 do 1884 profesor grčke književnosti na sveučilištu u Parizu. G. 1854 postaje članom Akademije nadpisa i liepe knjige, a 1873 ulazi u Conseil supérieur za javnu nastavu.

BIBL.: Najvažnija su mu djela: Essai sur l’histoire de la critique chez les Grecs, Pariz 1849; L’Hellénisme en France, Pariz 1869 u 2 sv. (o grčkom utjecaju na francuzki jezik i književnost); Examen critique des historiens anciens de la vie et du règne d’Auguste, Pariz 1844; Études sur traités publics chez les Grecs et les Romains, Pariz 1866; Les papyrus grecs du musée du Louvre, Pariz 1866; Notions élémentaires de grammaire comparée, Pariz 1852; Apollonius Dyscole, essai sur l’histoire des théories grammaticales dans l’antiquité, Pariz 1854. Priredio je među ostalim izdanja Longina, Varona, Hiperida i dr.

LIT.: F. A. Bailly, Notice sur Emile E., Pariz 1886.Z. D.

2. Rudolf, * Bruck na Muri 11. IV. 1882; gimnaziju je svršio u Villachu, sveučilište s doktoratom u Beču; poslije naučnog putovanja po Italiji službovao je na gimnazijama u Puli i Celovcu 1907—12; zatim je tajnik arheoložkoga zavoda u Beču (do 1929); od 1929 bio je profesor stare poviesti i epigrafije na bečkom sveučilištu. Pravi je član bečke akademije znanosti, član dopisnik drugih akademija; suupravlja bečkom podružnicom arheoložkoga zavoda Njemačke i predsjednik je akademijskog povjerenstva za iztraživanje rimskog limesa.

E. je svoj rad izvan sveučilišta posvetio pretežno iztraživanju antiknog i kasnoantiknog doba u iztočnim alpskim krajevima, osobito u Koruškoj. Zanima ga pitanje obrane Italije na tom važnom periferijskom pojasu protiv invazija germanskih, avarskih i slavenskih plemena, zatim razvitak i širenje kršćanstva kod ilirokeltskog, dobrim dielom već romaniziranog pučanstva Norika. Izkoristivši kritično nova odkrića izkopina i tumačeći oštroumno riedke nadpise i još rjeđe poviestne izvore postigao je važne rezultate, koji osvjetljuju ovo inače tamno doba.

U poviesti i u spomenicima Akvileje (Ogleja), toga najvažnijeg, prije vojno-političkog, zatim kulturnog središta alpskog Podunavlja, E. opravdano traži ključ za razumievanje reto-noričke i panonske provincialne kulture. Drugo središte antiknog života na iztočnom Jadranu i za unutrašnjost sve do Drave i Dunava bila je starodrevna Salona. E-u je novom interpretacijom uspjelo dokazati, kako se u Manastirinama početkom 4. st. oko groba biskupa-mučenika stvara posebno svetište sa sve to brojnijim malenim grobnim kapelicama (memoriae), i kako se ovdje početkom 5. st. sagradila velika cemeterialna bazilika i na ruševinama ove oko 600 opet jedna skromna crkvica, koja traje do razorenja Salone. U Marusincu E. daje pravo tumačenje malene, jakim kontraportima obložene dvospratne zgrade, prepoznavši u njoj mauzolej mučenika Staša, a tik do cemeterialne bazilike odkriva prostrano groblje na triemove još nepoznata tipa s posebnim prostorijama za kult mrtvih.

E-ovu znanju i izkustvu bilo je povjereno i izkapanje velike starokršćanske gradske bazilike u Stobima, a dragocjena bila je njegova suradnja pri čitanju velikog nadpisa na hridini s golemim likom konjanika u Madari (Bugarska) i kod iztraživanja gotskog utvrđenog naselja 6. st. pri Sadovskom Manastiru u Bugarskoj. Kao predsjednik povjerenstva bečke akademije za rimski limes E. upravlja nedavno započetim velikim arheološkim radnjama u Carnuntumu (Petronell, Deutsch-Altenburg blizu Beča).

E. je odličan nastavnik, koji nastavlja dobru tradiciju bečkog epigrafičkog seminara u duhu svog učitelja Bormanna. Imao je uspjeha i prevođenjem Ovidija na njemački jezik. Prigodom 60-godišnjice života bio mu je poklonjen spomen-zbornik Aus dem römischen und germanischen Kärnten, Celovac 1942.

BIBL.: Zur Entstehungsgeschichte und Bedeutung der Kirchen von Salona (Forschungen in Salona I, Beč 1917); Der altchristliche Friedhof Manastirine (Forschungen in Salona II, 1926); Der altchristliche Friedhof Marusinac, uz doprinos E. Dyggvea (Forschungen in Salona III, 1939); Ein neuer Staathalter der Provinz Dalmatien, Oesterr. Jahreshefte XIX—XX, 1919; Ein Offiziale des Staathalters von Dalmatien, Šišićev Zbornik, Zagreb 1929; Ein carmen figuratum aus Salona, XΑΡΙΣΜΑΤΑ, Festgabe zur 25-j. Stiftungsfeier des Vereins klass. Philologen, Beč 1924 = Vjesnik za dalm. arheologiju XLIV, 1923; Die neuen Inschriften aus dem Coemeterium am Kapljuč, Vjesnik za dalm. arh. L; Die Basilika von Manastirine und ihre Gründer, Bulićev Zbornik, Zagreb-Split 1924; Das Mausoleum von Marusinac und seine Herkunft, Bizantološki kongres u Sofiji 1934 = Izvestija bug. arh. instituta X, 1936; Teurnia, Die römischen und frühchristlichen Altertümer Oberkärntens, Beč 1926 (2. izd.); Frühchristliche Kirchenbauten im südlichen Norikum, Beč 1916 (Sonderschriften des österr. arch. Instituts IX); Ausgrabungen in Kärnten, Oesterr. Jhfte XIII, 1910, i XV, 1912; Ausgrabungen in Norikum, isto XVII, 1914; Ein heiliger Bezirk im Gebiete von Teurnia, isto XXV, 1929; Ausgrabungen in Feistritz a. d. Drau, isto XXV, 1929; Die Ostalpen in der Spätantike (Das neue Bild der Antike); Kärnten im Aliertume, Celovac 1941; Das zweite Amphitheater in Carnuntum (Röm. Limes in Oesterr.); Eine Revolte im Lager von Viminacium, Hoffilerov Zbornik, Zagreb 1940; Die Zerstörung Pettaus durch die Goten, Oesterr. Jhfte XVIII, 1915; Ein Denkmal des christlichen Poetovio, Časopis za zgodovino in narodopisje 29, 1934; Die städtische Kirche von Stobi, Oesterr. Jhfte XXIV, 1929; Austria cristiana (Atti del congresso di archeol. crist. a Ravenna); Die frühchristliche Kunst in Oesterreich (Die bildende Kunst in Oe.), Baden kraj Beča 1936; Die österr. Länder im Altertum, Salzburg 1936; Vom Ursprünge der romanischen Chorturmkirche, Wiener Jhfte XXXII, 1910; Civitas Norikum, Wiener Studien XLVII, 1929.M. Ab-ć.