A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Efraim
Svezak: 5
Stranica: 561
Vidi na enciklopedija.hr:
Efraim

EFRAIM, mlađi adoptirani sin Josipov, kojemu je otac dao prvenstvo pred starijim Manasom. Po E-u je kao praotcu nazvano jedno od najznatnijih plemena Izraelovih, iz kojega je potekao i Jozua. Ono već u doba sudaca na sjeveru države vodi glavnu rieč u prepirkama s plemenom Juda. Odpad izraelske države od doma Davidova i države Juda zaključen je na području plemena E. u Sihemu. Odtada je u državi pleme E. najutjecajnije, tako da se često sjeverna država po njemu i naziva. Iz plemena E. bio je i Jeroboam I., prvi kralj izraelske države. E. se zvalo i dosta plodno područje, na kojemu je bilo pleme, i to između srednjega Jordana i Sredozemnoga mora, u dužini kojih 48 km, i od plemena Dan i Benjamin na jugu kojih 30 km na sjever. Važniji su gradovi bili Silo, Sihevo, Samarija, a područjem se protezalo i gorje E. Grad, u kojemu se zadržavao Isus s učenicima iza uzkrsnuća Lazarova, zvao se također E.