A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: efori
Svezak: 5
Stranica: 561
Vidi na enciklopedija.hr:
efori

EFORI (ἔφοροι »nadglednici, nadzornici«), spartanski činovnici, koje su prvobitno, za pomoć sebi u građanskom sudovanju, birali najprije kraljevi, a poslije narod. Efora je bilo i u nekim drugim dorskim državama (Tera, Kirena, Herakleja i Mesena). Viesti iz starine o uvođenju efora u Sparti kolebaju. Jedni njihovo uvođenje pripisuju Likurgu (Herodot, Ksenofont, Platon, Diogen Laertije), naprotiv Aristotel veli, da ih je uveo kralj Teopomp, a ima i drugih viesti. Prema tome i kod novijih iztraživača u tom pogledu nema složnih pogleda, jer jedni vele, da je eforat uveo Likurg, drugi, da je nastao tek kasnije, a treći, da je kao sastavni dio spartanskog ustava postojao prije Likurga. Efori, kao ustanova, koja je nadzirala i djelovanje kraljeva, predstavnici su vlasti naroda u opreci prema vlasti kraljeva, te su prema tome demokratski element u spartanskom ustavu. Njima inače kao zamjenicima kraljeva pripada građansko sudovanje, ali i redarstvena vlast (napose nadgledanje javnoga ćudoređa, tržno nadzorničtvo, cenzura) te skrb za javnu sigurnost i sigurnost države uobće. Prema tome imaju vlast u slučaju potrebe svakoga građanina kazniti, svakoga činovnika maknuti iz službe, štoviše, mogli su, vodeći nadzor nad kraljevima, njih dati i uhititi. Tako je vlast efora bila i iznad vlasti kraljeva. Vanjski se to očitovalo i time, što kod dolazka kraljeva nisu morali ustajati sa svojih sjedala. Postepeno su efori dobili pravo da sazivaju narodnu skupštinu i vieće (γερουσία) te da im predsjedaju. Na taj način prelazi na njih i vlast pregovarati sa stranim poslanicima, dakle i onda, kad se odlučuje o miru i ratu. Osim toga upravljaju ratnim plienom i nadziru vođenje kalendara.

Efora je bilo 5, koliko i fila, ali budući da je spartanski narod izprva bio podieljen samo na 3 file, vjerojatno je, da ni njih izprva nije bilo 5. Po prvome se nazivala godina, on je bio i predsjednik. Nastupali su službu za prvoga mladoga mjeseca iza jesenskog ekvinokcija. Na službenim listinama najprije se spominju imena dvaju kraljeva, zatim imena svih efora. Birani su iz cielog naroda.

LIT.: H. K. Stein, Das spartanische Ephorat in seiner Entwicklung bis auf Cheilon, 1871; E. v. Stern, Entstehung u. ursprüngliche Bedeutung des Ephorats, Berl. Stud. für klass. Phil. 15, 1894; Szanto u PWR V.V. P-k.