A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Efira
Svezak: 5
Stranica: 560

EFIRA (Ἐφύρα, Ἐφύρη), ime više pelazgičkih gradova. Tako se najprije zvao Korint. Homer (II. II, 659, VI. 155) spominje E-u u Elidi na rieci Seleentu. Nadalje se tako zove grad u Tesaliji (kasnije Kranon), u Etoliji, pa u Epiru, i to u Tesprotiji (kasnije Kihir). Ovaj je, čini se, istovjetan s E-om, što je spominje Homer (Od. I, 259). Od nje valjda potječu poligoni ostatci zidina nedaleko mjesta Tabani.Z. D.