A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: efektivna srednja vriednost
Svezak: 5
Stranica: 558
Vidi na enciklopedija.hr:
efektivna vrijednost

EFEKTIVNA SREDNJA VRIEDNOST Vef neke veličine V, koja se s vremenom t periodički mienja, jest konstanta, kojoj je 

Potreba, da se uvede takva sredina, nastala je kod električkih izmjeničnih struja. Obična, aritmetička, sredina izmjenične struje i izmjenične napetosti jednaka je 0 te nije dosta značajna. Naprotiv efektivnu sredinu struje i napetosti pokazuju znatne mjerače sprave. Primjer: ako elektrometar s listićima stoji pod utjecajem električne izmjenične napetosti, kojoj je efektivna sredina 220 volta, listići su elektrometra toliko razmaknuti, koliko bi bili, kad bi elektrometar pokazivao stalnu napetost 220 volta.

Iz efektivne srednje vriednosti napetosti izračunava se snaga izmjenične struje, pa je odtuda nastalo i ime te sredine. (→ efekt, u fizici, 2).St. H.