A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: efekt
Svezak: 5
Stranica: 558
Vidi na enciklopedija.hr:
efekt

EFEKT je u fizici 1. sinonim za pojav (fenomen), ali se u tom značenju upotrebljava samo u svezi s pridjevima, da se stvore nazivi za neke osobite pojave, na pr. Kerrov e., Zeemanov e. staklenički e. i t. d.; 2. u starijim knjigama znači brzinu radnje; danas se brzina radnje zove snaga (engl. power, njem. Leistung, franc. puissance).St. H.