A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: efedrin
Svezak: 5
Stranica: 558
Vidi na enciklopedija.hr:
efedrin

EFEDRIN, C10H15NO, alkaloid, koji dolazi u različitim ephedra-vrstama uz srodne alkaloide metil-efedrin i pseudoefedrin. Odkrio ga Nagai u biljci Ephedra vulgaris. Konstitutciju mu je odredio Ladenburg, a sintetizirali su ga Eberhard, Fourneau, Späth, Mancke i Johnsen, Skita.

Strukturna mu je formula: 

Efedrin se tali kod 40°, dok se pseudoefedrin tali kod 118°. Prirodni je efedrin optički aktivna tvar [α] = +51,2° (u alkoholu zakreće lievo, a u vodi desno). Sintetski načinjeni (Ephetonin) je optički inaktivan. Farmakoložko djelovanje efedrina i efetonina slično je djelovanju adrenalina. Povisuje tlak krvi pa se upotrebljava terapeutski (na pr. kod potežkoća disanja, bronhialne astme). Prednost mu je u tome, što djeluje također i peroralno.M. D-ć.