A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Eeckhout, Gerbrand van den
Svezak: 5
Stranica: 557
Vidi na enciklopedija.hr:
Eeckhout, Gerbrand van den

EECKHOUT, Gerbrand van den, * Amsterdam 19. VIII. 1621, † Amsterdam 22. IX. 1674, nizozemski slikar i grafičar. Kao sin imućna zlatara mogao se već zarana predati svojim umjetničkim sklonostima; 1634 stupi u Rembrandtovu radionicu i doskora postade jedan od njegovih kongenialnih suradnika, čija je djela iz ovog doba i težko razlikovati od majstorovih. Osim nekih radova (Gospođa za toaletnim stolićem, 1643; Slika maćehe, 1644) bili su to sve sami prikazi iz Staroga Zavjeta; obrađujući ih E. se rado služi zlatnožutim tonovima, kao na pr. Protjerana Hagara, Blagoslov Jakovljev (1641, Beč), Anđeo kod mlataca iz Araune. E. je u mladenačko doba naslikao i veliki skupinski portret članova ceha amsterdamskih trgovaca vinom. Kasnije se oteo Rembrandtovu utjecaju i birao rafinirane, u biti znatno hladnije boje. Pored svjetlijih svetačkih slika (Krist u hramu, 1622, München; Jakovljev san, 1669, Dresden) obrađuje on sada i svjetovne motive (Sofonizba, Braunschweig), portrete (povjestničara Dappersa, 1669, Frankfurt), pa osobito i genre-slike (Mati s djetetom, 1659, Braunschweig; Igra kockama).F. C.