A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Eduardovo jezero
Svezak: 5
Stranica: 557

EDUARDOVO JEZERO (do 1909 Albert-Eduardovo jezero), plitko jezero u planinskom kraju iztočnog diela srednje Afrike. Leži između visokih masiva Ruvenzora (5.130 m) i vulkana Kirunga (4.500 m). Brzi pritoci donose mnogo nanosa i zatrpavaju jezero, te mu se površina dosta brzo smanjuje, a voda je slankasta zbog bogatih rudnika soli na sjevernoj obali. Razina je na 920 m visine, širina koleba između 20 i 30 km, dužina iznosi 70 km, a površina 2.150 km2. Tjesnac ga spaja s manjim Jurjevim jezerom, a Semliki-Nil odvodi vode prema Albertovu jezeru na SI.U.