A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Eddy, Mary Baker
Svezak: 5
Stranica: 547

EDDY, Mary Baker, * Bow (New Hampshire 16. VII. 1821, † Chestnut Hill (Massachusetts) 3. XII. 1910, osnivač i vođa pokreta Christian Science (v.). Kći zemljoposjednika, Mary B. udala se 1843 za majora Georgea W. Glovera, građevnog poduzetnika, koji je 6 mjeseci kasnije umro. Daljnjih 9 godina živjela je u Tiltonu baveći se poučavanjem. G. 1853 udala se za zubara D. Pattersona iz Franklina. Nakon 10 godina nesretna braka njezin ju je muž napustio. G. 1877 ponovno se udala za Asa Gilberta Eddya († 1882) iz Lynna, koji je s njom oduševljeno surađivao u njenu vjerskom pokretu. Od rane je mladosti pokazivala sklonost za teoložke probleme. Zamisao Christian Science došla joj je po njezinim vlastitim riečima nakon jednog nesretnog pada 1866, kada je oporavljajući se čitala Bibliju. Od 1870 mnogo je pisala o svom vjerskom pokretu: Science and Health with Key to the Scriptures (1875, temeljno djelo pokreta), The People’s Idea of God (1886), Christian Healing (1886), Unity of God (1891), Church Manual (1895—1910), Christ and Christmas (1897), Christian Science versus Pantheism (1897), Pulpit and Press (1898), The Mother Church (1900, 1901, 1902), The First Church of Christ, Scientist and_ Miscellany (1913). Organizacijom pokreta započela je 1876 osnovavši Ch. Sc. Association, 1879 osnovala je crkvu Church of Christ, a 1892 vlastito nakladno poduzeće te crkve, u čijem su sklopu izlazila glasila Christian Science Journal (mjesečnik), Ch. Sc. Sentinel (tjednik) i dnevnik Ch. Sc. Monitor (u Bostonu, utemeljen 1908), koji se razvio u velike i ozbiljne novine.

LIT.: S. Wilbur, The Life of M. B. E. (Boston 1908 i 1929); E. M. Ramsay, Christian Science and its Discoverer (Cambridge 1923); E. F. Dakin, Mrs. Eddy (New-York 1929).