A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Eckstein
Svezak: 5
Stranica: 545 - 546

ECKSTEIN, 1. Ernst, * Giessen 6. II. 1845, † Dresden 18. XI. 1900, njemački novinar i pisac. Uz pripoviedke i humoreske, osobito iz srednjošk. života, postigao je velik uspjeh poviestnim romanima iz antike (najpoznatiji Die Claudier u 3 sv., 1882, Prusias u 3 sv., 1883, Nero u 3 sv., 1889), a pisao je i pripoviedke i romane iz suvremenog života.Z. Š.

2. (Exstein), Ferdinand, baron d’, * Altona ili København 1790, † Pariz 1861, francuzki publicist danskog podrietla. Odgojen je u protestantskoj vjeri, ali je sa 17 godina u Rimu prešao na katoličanstvo. Nakon sveučilištnih nauka u Göttingenu i Heidelbergu ratovao je 1812 —14 u jednom pruskom dobrovoljačkom odredu, postao častnik u Nizozemskoj, zatim predstojnik redarstva u Gandu, gdje ga je 1815 našao Luj XVIII. Doskora je prešao u Francuzku, gdje je postao generalni povjerenik redarstva u Marseillu, a 1818 generalni nadzornik u ministarstvu redarstva. Kasnije je pridieljen ministarstvu vanjskih poslova, sve do revolucije 1830. Dugo je bio urednik u ultraroyalistickom Drapeau Blanc i surađivao je u Quotidiennu istog smjera. G. 1826 osnovao je reviju Le Catholique, koja izlazi od 1. I. 1826 do listopada 1829, gdje je pisao o najraznovrstnijim pitanjima. Branio je čisto katoličanstvo u smislu J. de Maistra i Bonalda, no uzto je izlagao neobične teorije, koje potječu od »iluminata« 18. st., Saint-Martina, Swedenborga i drugih. Danas se više iztiče njegovo značenje kao književnog posrednika. On je u Francuzkoj jezikom, koji je težak i često neizpravan, propagirao književne nazore, koji su tada vladali u Njemačkoj, te je prema Schlegelu kritizirao francuzku klasičnu književnost i pridonio upoznavanju pisaca, kao što su Tieck, Novalis i t. d. Pod utjecajem braće Grimma i Herdera uzdizao je pučko ili primitivno pjesničtvo, tako skandinavske sage te njemačke epove i slavenske narodne pjesme. S toga područja objelodanio je u Le Catholique 1826 dva duga članka Chants du peuple serbe, s dobrom analizom »Ženitbe Maksima Crnojevića«.

BIBL.: Des jésuites, 1827; De l’état actuel des affaires, 1828; De l’Europe, 1836; De l’Espagne, 1836; Eléments de la vie sociale et politique chez les peuples pasteurs, 1855; Des sources de l’opinion publi ques en Europe, 1856.

LIT.: N. Burtin, Un semeur d’idées au temps de la Restauration: le baron d’E., 1931; V. M. Yovanovitch, La Guzla de Prosper Mérimée, Pariz 1911.J. D-e.