A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Eckmann, Otto
Svezak: 5
Stranica: 545

ECKMANN, Otto, * Hamburg 19. XI. 1865, † Badenweiler 11. VI. 1902, njemački slikar i umjetni obrtnik. Utisci, koje je u rodnom gradu dobio o iztočno-azijskoj umjetnosti, potakoše ga, te iza kraćeg perioda, obilježena kolorizmom, skrene na dekorativno stilizirano slikanje (niz od Četiri doba života, Labudovi, Perunike, Mjesečina na Weseri). Surađujući stalno kod časopisa »Jugend« postade jedan od glavnih osnivača t. zv. »Jugendstila«, koji je širokim zamahom krivulje stilizirao poglavito motive iz bilinskog carstva. Pored slikarstva bavio se i drvorezom u bojama odtisnutim s više ploha; izrađivao je brojne nacrte za exlibrise, za pokućtvo, za različne kovinske i keramičke predmete pa za uzorke tkanina. Najdublju je brazdu zaorao ipak na polju knjižarstva: pravio je nacrte za uveze, stvorio je poseban tip slova za tisak (»E-ovo pismo« za tiskaru Klingspor u Offenbachu) pa posebne grafičke tipove, koji se još i dandanas upotrebljavaju (na pr. nakladnički znak tvrdke Seemann u Leipzigu, koji prikazuje brod, pa stilizirani veliki »7« na naslovnoj strani časopisa »Woche«). Djelovao je i kao učitelj na berlinskoj školi za umjetni obrt; 1897 izdao je zbirku svojih ornamenata Neue Formen.F. C.