A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Eckhel
Svezak: 5
Stranica: 545

ECKHEL, 1. Hektor, * Trst 6. III. 1855, † Zagreb 11. V. 1934, arhitekt. Tehničke je nauke svršio u Stuttgartu, od 1881 djelovao u Zagrebu pretežno kao suradnik Bolléa. Iztakao se kod obnove i novogradnje prvostolne crkve, gdje je poslije potresa 1880 spasio mnoge građevne dielove od propasti te kasnije izradio pojedinačne nacrte za klesarske i ukrasne radnje, a kroz mnogo godina rukovodio je građevno održavanje katedrale. Sudjelovao je kod gradnje evangeličke, grkokatoličke i pravoslavne crkve u Zagrebu te mnogih crkava u pokrajini. G. 1903 snimio je u pojedinostima Bakačevu kulu i kaptolske utvrde. Suvremena nova kaznionica u Lepoglavi njegovo je djelo. Imao je znatnog udjela kod uređenja hrvatskih odjela na izložbama u Budimpešti god. 1885 i 1896 kao i na svjetskoj izložbi u Parizu god. 1900. Poslije g. 1883 djelovao je kao nastavnik građevnih oblika i stručnog risanja na Obrtnoj školi u Zagrebu.S. S. N.

2. Josip, * Enzersfeld (D. Austrija) 13. I. 1737, † Beč 16. V. 1798, njem. isusovac. Osnivač znanstvene numizmatike klasične starine, sveuč. profesor u Beču, od 1774 ravnatelj dvorskog numizmatičkoga kabineta. Uvrstio je u carsku numizmatičku zbirku onu bivšeg isusovačkoga kolegija u Beču i druge znatne zbirke te sve uredio po novim načelima, koja je i objelodanio. Njegov priručnik Kurzgefasste Anfangsgründe zur alten Numismatik (Beč 1786) preveo je P. Katančić na latinski (Budim 1799). Glavno mu je djelo Doctrina numorum veterum, 8 svezaka, Beč 1792—98. Uklonio je mnoge zablude, koje su vladale u numizmatici od vremena, kad je Mezzabarba izdao Imperatorum romanorum numismata (Milan 1683).

LIT.: Bergmann, Pflege der Numismatik in Oesterreich, Beč 1856; Sitzungs-Berichte der Kais. Akademie, 1857; Sommervogel III i IX; L. Koch, Jesuiten-Lexikon, Paderborn 1934.M. V.