A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Eckert
Svezak: 5
Stranica: 544

ECKERT, 1. Friedrich Max, * Chemnitz 10. IV. 1868, njemački geograf. U početku je predavao na sveučilištu u Kielu, a od 1907 do umirovljenja bio je profesor na Visokoj tehničkoj školi u Aachenu. Znanstveni rad počeo je na polju geomorfologije, bavio se gospodarskom geografijom, ali glavni mu je rad i najveći uspjeh u kartografiji. Svojim kartografskim radom iztakao se i u toku prvog svjetskog rata.

BIBL.: Glavna su mu djela: Kartenproblem, die Geschichte seiner Lösung, 1895; Das Gottesackerplateau. Studien zur Lösung des Kartenproblems, 1902; Neuer methodischer Schulatlas, 1898; Grundriss der Handelsgeographie, 2 sv., 1905; Leitfaden der Handelsgeographie, 1911; Die Kartenwissenschaft, 2 sv., 1921 i 1925; Neues Lehrbuch der Geographie, 1931; Kartographisches Praktikum, 1931, i dr.N. Ž.

2. Rudolf, * Travnik 27. II. 1889, † Rieka 12. III. 1915, novinar i publicist. Otac Oton iz Rokycana u Češkoj služio u Bosni kao gruntovničar, a majka, iz obitelji Lukšića u Hrv. Kostajnici, dade sinu hrvatski odgoj. Gimnaziju svršio u Sarajevu, pravo učio u Zagrebu (jedno poljeće u Pragu), kameralistiku u Münchenu, socialne nauke u Louvainu. Za vrieme nauka uzpostavio uzke veze s mnogim evropskim kulturnim radnicima. Uređivao VI. g. »Luči«, »Riečke novine« i »Novine« u Zagrebu. Pisao je i francuzki i njemački. Živio je upravo asketskim životom.

BIBL.: Među brojnim člancima i razpravama iztiču se Determinizam i indeterminizam u kriminalnoj znanosti, 1911; Katolička evropska država, Luč VIII; Motivi i pogledi u socijalnom radu, Luč IX; Ratarska vjeresija i zaduženost u Hrvatskoj i Slavoniji, 1914; Elegiju nad njegovom smrću napisao je M. Pavelić (»Dragulj«).P. G.