A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Eckart vjerni
Svezak: 5
Stranica: 543

ECKART VJERNI (Der getreue E.). Njemački junački ep o Nibelungima pozna lik markgrofa Eckewarta, koji na granici hunskog carstva upozorava Nibelunge na pogibli, što im priete na hunskom dvoru, a u epovima o gotskim junacima obrađena je neprotumačena priča o Harlungima, nećacima gotskih vladara Dietricha (Theodericha) i Ermanricha, nad kojima bdi njihov vjerni oružnik Eckart. U sredini se 15. st. javlja u njemačkoj književnosti Vjerni Eckart pred Venusbergom, da upozorava, odvraća i brani, a koncem stoljeća taj Vjerni Eckart i oružnik Harlunga drže se istim likom. Za pučku priču o Vjernom Eckartu zna se već u 17. st. da potječe iz Thüringije, a tu on i danas u narodnoj predaji ide pred vojskom duhova, da ljude upozori. Taj lik živi i drugdje u Njemačkoj, ali nema tog imena. Da li su oba lika iz junačkog epa i lik iz pučke predaje u biti jedan isti lik, nije sigurno objašnjeno kao ni to, u kojem su međusobnom odnosu.Z. Š.