A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Ebul-Fida, Imad Al-Din Ismail
Svezak: 5
Stranica: 542

EBUL-FIDA (Abul-Fida), Imad Al-Din Ismail, * Damask 1273, umro 27. X. 1331, sultan od Hamata, čuveni arapski povjestničar i zemljopisac. U službi svoga strica Malik al-Mansura, gospodara od Hamata, bori se 1289—91 protiv križara i Mongola. Pobjegavši pred Mongolima ode sultanu Malik al-Nasiru u Egipat, koji ga 1310 imenuje namjest- nikom Hamata, a 1312 podieli mu kneževski naslov. G. 1320 postaje i nasljedni sultan s naslovom Malik al-Muejjad.

Napisao je Mukhtasar Ta’rikh al-Bashar (Kratku poviest svieta), koja sadržava predislamsku poviest i poviest islama do 1329 (izd. u Carigradu 1869—70); zatim Takvim al-Buldan (Zemljopis), koje je djelo dovršio 1321 (izd. u Parizu 1840 pod naslovom Géographie d’Aboulféda; franc. prievod Reinauda i Guyarda izašao u Parizu 1848—83 u 3 knj.). Njegovom rukom uređen rukopis potonjeg djela nalazi se u knjižnici u Leydenu.H. Š.