A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Ebu Jusuf, Jakub ibn Ibrahim el-Ensari
Svezak: 5
Stranica: 542

EBU JUSUF (Abu Jusuf), Jakub ibn Ibrahim el-Ensari, * Kufa 731, umro Bagdad 798, islamski pravnik, jedan od glavnih učenika Ebu Hanife. Uživao je velik ugled i mnogo je utjecao na svoje suvremenike. Za vladavine kalifa Meh- dija i Harun-al-Rešida bio je bagdadski kadija, zatim prvi vrhovni sudac u islamu. Od njegovih je djela objelodanjena Havadž (Knjiga o zemljarini), koja obrađuje cjelokupnu upravu (franc. prievod E. Fagmana pod naslovom Le livre de l’impôt foncier, Pariz 1921).H. Š.