A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Ebu Hanife
Svezak: 5
Stranica: 542

EBU HANIFE (Abu Hanifa), * Kufa vjerojatno 699, umro Bagdad 767, osnivač prve islamske pravne škole (mezheb), jedne od 4 ortodoksne pravne škole, koje su se do danas održale u islamskom svietu; pripadaju joj i muslimani na Balkanskom poluotoku. U znanstvenom se radu upravljao više vlastitim mišljenjem (réj). Njegova ustmena predavanja sadržavaju temelj cjelokupne hanafit- ske pravne književnosti. Jedino djelo, koje je navodno napisao svojom rukom, obrađuje dogmatiku islama i nosi naslov al — Fiqh al — akbar.H. Š.