A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Ebbo
Svezak: 5
Stranica: 539

EBBO, † 851, nadbiskup reimski. Bio je nizkog roda, a ipak odgojen na dvoru Karla Velikoga. Imenovan je 816 reimskim nadbiskupom. Papa Paskal I. šalje ga kao prvog misionara u Dansku 822—23, odakle se, ne postigavši — čini se — većih uspjeha, vraća u Francuzku. Složivši se sa sinovima Ludovika Pobožnog radi na njegovu rušenju (833). Radi toga je skinut na sinodi u Diedenhofenu i prisiljen na javnu pokoru u katedrali u Soissonsu, a zatim ga je Lotar vratio na reimsku stolicu, ali ga Karlo Ćelavi opet odatle odstrani (841). Konačno postane biskupom u Hildesheimu (845), gdje i umre. E-ova su djela sabrana u Migneu, Patrologia Latina, sv. 106. O E-u vidi u Flodoardi, Historia Remensis ecclesiae, Mon. Ger. Script. 13.K. D-ć.