A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: East Orange
Svezak: 5
Stranica: 538

EAST ORANGE, grad u New Jerseyu, saveznoj državi USA, 17 km z od New-Yorka, veliko središte za preradbu kovina, izradbu sukna, liekova i strojeva. Ima 68.020 stan. (1930).N. Ž.