A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Easton
Svezak: 5
Stranica: 538

EASTON, grad u Pennsylvaniji, saveznoj državi USA, osnovan 1752 na rieci Delaware, nedaleko sastavaka s riekom Lehigh, veliko razkršće željeznice te središte trgovine i veleobrta (mlinarstvo, preradba kože, izradba tkanina, željeza i strojeva, svile i glasovira). Ima 34.568 stan. (1930). U gradu je čuveni College Lafayette osnovan 1832.N. Ž.