A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: East
Svezak: 5
Stranica: 538

EAST, 1. Alfred, * Kettering (Northamptonshire) 15. XII. 1849, † London 28. IX. 1913, englezki slikar. Iza svršenih nauka u Glasgowu i Parizu kod R. Fleuryja i Bouguereaua krene u Španjolsku pa u Egipat i Japan, odakle donese množtvo krajobraznih akvarela. Napose njegove hitro nabacane skice odaju umjetnika sigurne intuicije. Vrativši se kući poče, potaknut Corotovim djelima, odkrivati dražest krajobraza u svojoj domovini. Najveći dio života slikao je romantično-lirske krajobraze dočaravajući osobito rado šume i ribnjake. U kasnijim godinama skrenuo je prema simbolizmu; Vjera (1908). E. je stvorio i nekoliko velikih crteža, koji kadšto podsjećaju na Rembrandta, a napisao je i knjigu o slikarstvu krajobraza (The art of Landscape Painting in Oil Colour, 1906).F. C.

2. Edward Murray, * Du Quoin (III.) 4. X. 1879, † Boston (Mass.) 9. XI. 1939, američki genetičar. G. 1907 kemičar na pokusnoj postaji u Illinoisu, uzgajatelj biljaka na pokusnoj postaji u Connecticutu, izvanredni profesor 1909—14 i prof. 1914—39 na Harvard sveučilištu. Svršio kao kemičar, no iztražujući sadržaj proteina i karbohidrata u vrstama kukuruza zainteresirao se genetikom. Njegov rad na samooplodnji kukuruza (1918) podloga je današnjoj metodi u uzgajanju te biljke. Iztraživao je križance među vrstama i sterilnost kod duhana te se zanimao primjenom genetike na čovjeka. Poznate su njegove knjige: Mankind at the cossroads (1923), Heredity and human affairs (1927) te s D. F. Jonesom Inbreeding and outbreeding.M. D-c.