A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: earl
Svezak: 5
Stranica: 537
Vidi na enciklopedija.hr:
earl

EARL (od danske rieči Jarl), u početku 11. st. od Normana u Englezku presađen naslov, koji odgovara njemačkom »Graf«. Izprva je e. bio najviši plemićki naslov. Kad je t. zv. Crni Princ 1355 postao vojvodom (duke), posta e. drugim, a nakon promaknuća Roberta de Vere na čast Markeza od Dublina 1385 trećim stupnjem plemstva. Kod Anglosasa je dakle e. čovjek odličnoga položaja, poslije nasljedni namjestnik i vrhovni sudac jedne pokrajine, a iza normanskog zaposjedanja 1066 najviša čast (ne ovlaštenje moći) u kojoj pokrajini. Danas je e. treći stupanj englezkog plemstva, između markeza (Marques) i viskonta (Viscount) s nasljednim pravom siela u Gornjoj kući i nekim začastnim pravima. Žena e-a nosi naslov grofica (countess).E. L.