A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Eak
Svezak: 5
Stranica: 537
Vidi na enciklopedija.hr:
Eak

EAK (Αἰαϰός), sin Zeusa i Egine, kćeri riečnog boga Azopa, praotac roda Eakovića. Rodio se na otoku Enoni, koji se po njegovoj majci prozvao Egina. Tu je on bio kralj, kojega su bogovi zbog njegove pobožnosti i blagosti vrlo voljeli. Otok je poharala kuga, zato su bogovi na E-ovu molbu pretvorili mrave u ljude, koji su se zbog svoga postanka prozvali Mirmidoncima (od μύρμεϰες »mravi«). Radi toga čuda i zbog toga, što su bogovi za silne suše na E-ovu molbu poslali kišu, podigli su mu Eginjani svetište. Poslije smrti postao je uz Minosa i Radamanta sudac u podzemlju. Njegovi su sinovi Pelej i Telamon; Pelej je otac Ahilejev, a Telamon Ajantov i Teukrov.Z. D.