A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: eagle
Svezak: 5
Stranica: 537

EAGLE (»orao«) glavni je zlatni novac USA. Pušten je u obtjecaj zakonom od 2. IV. 1792 u vriednosti od 10 dolara sa 16,037 g zlata. U toku vremena kovani su zlatnici od 20, 5, 3, 2½ i 1 dolar. Izgled novca je ovaj: na jednoj je strani prikazan orao razkriljenih krila, a na drugoj je idealna ženska glava kao lik Slobode ili, počevši od 1913, glava Indijanca.I. R-o.