A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Eadmer
Svezak: 5
Stranica: 537
Vidi na enciklopedija.hr:
Eadmer

EADMER (Edmer), * 1060 (?), † Canterbury 1124, englezki crkveni kroničar. Kao benediktinac živio je u Canterburyju, gdje je prijateljevao sa sv. Anzelmom i kasnije napisao njegov životopis De vita et conversatione Anselmi (tiskano 1551 i kod Mignea PL). Napisao je latinsku kroniku Englezke, većinom crkvenu, od 1066 do 1122, pod naslovom Historia Novorum in Anglia, kao i više manjih radova, osobito životopise svetaca. Jamačno je njegov Tractatus de conceptione B. Mariae Virginis, koji se inače pripisuje sv. Anzelmu.R. F.