A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Đuričić
Svezak: 5
Stranica: 535

ĐURIČIĆ, 1. Marko, * Valjevo 26. III. 1861, † Karlové Vary, 1926, srbski političar. Nakon svršene srednje škole učio je dvie godine politehniku u Petrogradu, zatim prešao na pravo u Beogradu te je postao odvjetnik u Valjevu pa predsjednik prvostepenog suda u Beogradu. G. 1893 biran je u skupštinu. Od 1903 bio u sudačkoj službi (kasacioni sud) do 1912, kad je postao ministar pravde i uz kratak prekid ostao do 1918. G. 1920 postao je predsjednik državnog savjeta i biran je u Narodnu skupštinu, 1922 je ministar socialne politike, 1924 i 1925 u Pašićevim vladama ministar za izjednačenje zakona, zatim socialne politike i kasnije pravde, koju je listnicu imao i u Uzunovićevim vladama 1926. Napisao je nekoliko razprava iz pravnog područja.

2. Mladen, * Zablaće (kod Šabca), suvremeni srbski književnik. Svršio gimnaziju u Šabcu te se dao na brodarstvo. Kapetan riečne plovitbe. Surađivao u znatnijim srbskim časopisima i obilno izdavao knjige, u kojima je prikazivao zgode iz prvoga svjetskoga rata, uzdizao junačtvo Srba ili opisivao javni i domaći život svoga vremena. Najviše se iztaknuo pripoviestima iz života brodara na Savi i Dunavu slikajući na umjetnički način zanimljiv i pun sviet, što ga je upravo on odkrio za književnost. Iznosio je dušu brodara, s njezinim osobitim obilježjima, moral, tegobe i ljepotu života na brodovima, koji toliko odskače od života ljudi na kopnu, a i od života pomoraca. Prikazivao je tipove hrvatskih pomoraca, koji su silom prilika potražili hljeba na riečnim brodovima te se istom uz velike napore prilagođuju novoj sredini mienjajući donekle i duševnost. Zasebno je izdao knjige: Caru rataru (Zemun 1919), Mimi (Beograd 1920), Crvene zvezde (Zemun 1920), Vladimir Kraljević (Zemun 1921), Naš se gospod budi (Beograd 1921), U raj i pakao (1923), Baba u raju (Beograd 1924), Priče mrtvih (Beograd 1926), Na talasima (Beograd 1928), Epopeja probuđenja i ujedinjenja Jugoslavije (Beograd 1933), Deveti val (Beograd 1933), Kapetan Tiše (Beograd 1936), Sedam mrtvih grehova (Beograd 1939), Mrtva straža (Beograd 1939), Knez Pavle Karađorđević u narodnim pesmama (Beograd 1939). S Mirkom Damjanovićem uredio Antologiju srpske ratne lirike (Beograd 1926).