A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Đurđenovac
Svezak: 5
Stranica: 531
Vidi na enciklopedija.hr:
Đurđenovac

ĐURĐENOVAC, tvorničko naselje, nastalo osamdesetih godina prošlog stoljeća, 8 km sz od Našica, broji 1.879 stan. (1931). Sjedište je obćine kotara našičkog u velikoj župi Baranji i katoličke župe. Ima građansku i stručnu produžnu školu. Svoj napredak zahvaljuje nizu tvornica u sklopu Našičke d. d. To su tvornica tanina, parna pilana, tvornice parketa, bačava, pokućtva i leda, ljevaonica željeza i izradba željeznih predmeta te električna centrala. Ima željezničku postaju (Sušine-Đurđenovac na pruzi Osiek—Koprivnica.Z. D-i.