A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Đurašin, Stjepan
Svezak: 5
Stranica: 530 - 531

ĐURAŠIN, Stjepan, * Oborovo (kotar Dugo Selo) 22. V. 1867, † Zagreb 5. IV. 1936, prirodoslovac i pisac. Otac, pučki učitelj, umro mu je 1872. Za njegov se odgoj brinuo rođak Franjo Iveković, zagrebački kanonik. G. 1886 svršio je Đ. gimnaziju u Zagrebu, a već 1891 položio je profesorski izpit na zagrebačkom sveučilištu. G. 1891 imenovan je gimnazijskim nastavnikom u Zagrebu; g. 1892 premješten je na gimnaziju u Gospić, ali je kao pridieljeni nastavnik službovao i dalje u Zagrebu; g. 1894 promoviran je na zagrebačkom sveučilištu za doktora na temelju razprave Prilog poznavanju razvoja askospora dvaju askomiceta; iste godine otišao je na gimnaziju u Gospić, gdje je službovao do 1899, kada je premješten natrag u Zagreb. Habilitirao se g. 1899 za sveučilištnog docenta i dobio veniam legendi. G. 1918 prestao je predavati na srednjoj školi, jer je tada imenovan sveučilištnim profesorom. Već kao gimnazijalac bavio se uzgojem i proučavanjem ptica. Poslije se dao uglavnom na botaniku. Najveće je uspjehe postigao u mikologiji, citologiji i organografiji. Odkrio je mnoge biljke zanimljive za hrvatsku floru, na pr. blagajski likovac (Daphne Blagayana) i novi rod gljiva opisan u razpravi Mycogalopsis retinospora nov. gen. et nova spec. et son développement (Acta Bot. I., Zagreb 1925). Dr. I. Pevalek predložio je, da se jedan bastard klinčića, odkriven u Zajčni kod Rimskih Toplica, nazove Dianthus Đurašinii. Njegovo se naučno gledanje i široka obrazovanost vidi i u njegovim popularnim knjigama: Iz bilinskoga svijeta (Zagreb 1896) i Ptice (Zagreb, 1. sv. 1899, 2. sv. 1901). Za školu je preradio knjigu: Pokorny-Fritsch, Prirodopis bilja, koja je doživjela mnogo izdanja.

BIBL.: Slučaj fasciacije i synanthije na Ranunculus lanuginosus (Glasnik hrv. naravosl. društva II, Zagreb 1887); Daphne Blagayana Frey u Hrvatskoj (Glasnik hrv. nar. društva V, Zagreb 1890); Ueber die Kernteilung in den Schläuchen von Peziza vesiculosa Bulliard (Berichte d. deutsch. botan. Gesell. XI, Berlin 1893); Gljive iz okolice gospićke (NVj VI, Zagreb 1898); Biljke s đurđevačkih pijesaka (Glasnik hrv. nar. društva XIII, Zagreb 1902); Redukcija kromosoma (Glasnik hrv. nar. društva XVIII, Zagreb 1906); Aldrovanda vesiculosa L., pripadnica flore Hrvatske (NVj XXI, Zagreb 1913); Rod Dianthus u flori Hrvatske i Slavonije (Prirodoslovna istraživanja J. ak., sv. 18, Zagreb 1933).

LIT.: I. Pevalek, Stjepan Gjurašin (Acta Botanica X, Zagreb 1935); S. Horvatić, Prof. dr. Stjepan Gjurašin (NVj. XLIV, sv. 7—10, Zagreb 1936).