A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Đurak, Blaž
Svezak: 5
Stranica: 530

ĐURAK, Blaž, * jamačno u Dragonožcima, selu župe Dubranci, u gor. Turopolju, † koncem travnja 1602, kanonik zagrebački, branitelj Siska 1593. Plemenita obitelj Đurak živi u Dragoncima 1446. G. 1526 spominje se plemeniti Valentin Gyrakowych od Dragonožaca sa sinovima Petrom, Markom i Mihaljem. Isti Petar piše se 1560 Gywrak de Dragonoscz. Odtada do danas zove se ova obitelj samo Đurak. — Blaž B. bio je 1569—74 prebendar crkve zagrebačke, 1577 kanonik, 1585 i 1592—93 špan, t. j. župan i zapovjednik kaptolskoga grada Siska i Sisačke Krajine. Od 15. do 22. VI. 1593 Đ., tada arciđakon dubički, branio je za treće podsade Siska grad sa 300 momaka od velike vojske bosanskoga namjestnika Gazi Hasan-paše, izprva s drugom kanonikom Matijom Fintićem, a po njegovoj smrti sam. Kad su zidovi bili gotovo sa zemljom sravnjeni, i on sam bio ozbiljno ranjen, odbijao je sve pozive na predaju i hrabrio vojnike, kojima je bio spriečen pristup k vodi, dieleći im bezplatno i izdašno svoje vino i živež, dok nije došla pomoć gradu. Za boja između kršćanske i turske vojske 22. VI. provalio je sa svojima iz grada i pridonio pobjedi kršćanskog oružja. Iste godine poslije pada Siska po nalogu kaptola zagrebačkoga s kanonikom Baltazarom Dvorničićem Napulyjem prenio je dragocjenosti kaptolske u Hrvatski kolegij u Bolognu. Kralj Rudolf podielio je Đ-u i njegovim rođacima iznova plemstvo i grb, što je 16. XII. 1603 potvrdio sabor, koji je još od 1596 mnogo nastojao kod kralja, da Đ. postane zagrebačkim biskupom. Umro je kao kanonik lektor.

LIT.: B. Kercselich, Hist. Eccl. Zagreb., Zagreb 1770; E. Laszowski, Mon. Turopol. II—IV.A. Š-k.