A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Đulaves
Svezak: 5
Stranica: 530

ĐULAVES, selo u kotaru daruvarskom, sjedište obćine i katoličke župe, koja je osnovana 1920. Broji 627 stan. Nalazi se na prievoju, 270 m visoko, koji se uzima kao granica između Bilogore i ogranaka Papuka. Posljednjih godina bilo je ime sela izmienjeno u Miokovićevo, a zatim je opet uzpostavljen stari naziv.Z. D-i.