A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Đorđe Kratovac
Svezak: 5
Stranica: 528

ĐORĐE KRATOVAC, † Sofija 10. II. 1515, svetac pravoslavne crkve, pod imenom Georgije Novi. Kao mladoga zlatara silili su ga Turci, da prieđe na islam, a kad se opirao, spalili su ga na lomači. Uskoro poslije toga sastavljeno je njegovo žitije (izd. S. Novaković).