A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Đonović, Jovan
Svezak: 5
Stranica: 528

ĐONOVIĆ, Jovan, * Rieka (Crna Gora) 22. IX. 1883, novinar. Od đačkih vremena (1905) djelatno se bavio političkim radom kao protivnik težnja crnogorskoga kneza Nikole pa je 1908, koje je godine svršio filozofski fakultet u Beogradu, osuđen in contumaciam na smrt (t. zv. Bombaška afera na Cetinju). G. 1910 morao je napustiti Srbiju te je najprije boravio u Turskoj, a od 1911 u Sjedinjenim Državama. G. 1913—18 borio se na balkanskim ratištima, zatim je prešao u državnu službu i najzad se 1920 posvetio novinarstvu. G. 1923/4 izdavao je u Beogradu dnevnik Glasnik.