A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Đakovština
Svezak: 5
Stranica: 526
Vidi na enciklopedija.hr:
Đakovština

ĐAKOVŠTINA, kraj oko Đakova, iztočno od Diljgore i Krndije te između Vuke i Biđa. Središnjim dielom Đakovštine proteže se u obliku uzkog trokuta diluvialni praporni ravnjak, koji se izrazitim pregibom spušta prema Podravini i Posavini, koje su niže za dvadesetak metara. U ravnjaku su potoci Breznica, Kaznica, Jošava i dr. dosta duboko usjekli vijugave tokove. Praporno zemljište veoma je plodno. Veći dio Đ-e pokrivaju žitna polja, dok su se hrastove šume tek tu i tamo sačuvale. Uza starosjedioce Hrvate, koji čine većinu, naseljavali su se tu iza oslobođenja od Turaka Srbi, Niemci, Madžari i Česi. Glavna su naselja Đakovo, Gorjani, Mikanovci, Levanjska Varoš i Breznica (s toplim sumpornim vrelom).Z. D-i.