A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Đaja
Svezak: 5
Stranica: 523
Vidi na enciklopedija.hr:
Đaja, Ivan

ĐAJA, 1. Ivan, * Le Havre 21. VII. 1884, profesor fiziologije na mudroslovnom fakultetu sveučilišta u Beogradu. Pučku i srednju školu svršio u Beogradu, a sveučilište u Parizu. Glavno područje njegovih naučnih iztraživanja leži u pitanjima obće fiziologije. Treba posebno iztaknuti iztraživanja o bioenergetici. Objavio je velik broj naučnih radova, koji su publicirani u Comptes rendus de la Société de biologie u Parizu, u publikacijama SKA, u Radu HA te u GHPD. Đ. je i vrstan popularizator. O tome svjedoče njegovi Biološki listići objelodanjeni u Zagrebu 1918.

BIBL.: Eksperimentalna istraživanja jedne zajedničke energetske osnove živih bića, Rad 221 (zajedno s B. Malešem); O jednom električnom termostatu, u GHPD 1920 (zajedno sa S. Stanisavljevićem); Osnovi fiziologije, 1923.P. J.

2. Jovan, * Dubrovnik 21. III. 1846, † Beograd 1928, srbski političar. Pošto je svršio filozofiju u Beču, bio je srednjoškolski profesor u Beogradu. Ondje stupi u glavni odbor radikalne stranke, a 1884 nalazi se i među pokretačima stranačkog lista »Odjek«. G. 1890/1 i ponovno 1891/2 bio je ministar unutrašnjih poslova, a 1899 poslanik u Ateni i 1900 u Sofiji. G. 1896 uređivao je list »Narod«; bavio se i prevođenjem (Hugo, Devedeset treća; Manzoni, Zaručnici).

BIBL.: Slike iz klasičkog doba, Rad 2, Beograd 1882, Savez Srbije i Bugarske, Beograd 1904.